Your Cart Your Cart: (0)
New Titles Best Sellers Top Authors For Stores Get Published Browse Books

Loài Chim Du Mục

by:
Dong Yen (Author)

ISBN: 9781495808593 ©2015
Price: $18.95
Book Size: 6" x 9" , 238 pages
Category/Subject: FICTION / General

Please see full abstract.

Abstract:
LOÀI CHIM DU MỤC không chỉ là chứng tích của những cuộc tình hiện ra rồi mất đi theo nhiều tầng số khác nhau, những chiều hướng không gian khác nhau, những ẩn số khác nhau, và những suy niệm triết lý khác nhau, mà còn là sự nỗi loạn của nhà thơ trước thời thế được thể hiện xuyên suốt hai trong số những cuộc chiến tranh nhơ bẩn nhất lịch sử nhân loại. LCDM phơi bày những mặt trái của bản chất con người thông qua những chủ thuyết chính trị gian manh và đê tiện.

Have you read this book? Write a review and share your thoughts with other customers!

Click here to Self Publish your Book